Faza pojenia siarą

Program żywienia cieląt - faza pojenia siarą

Stawiane cele:

 • dobry start
 • wzmocnienie odporności
 • ochrona przed chorobami
 • mniej upadków 

Znaczenie żywienia w trakcie poejnia siarą

Pierwsza odporność

Cielęta rodzą się bez przeciwciał, są całkowicie pozbawione ochrony. Odporność nabywają dopiero z siarą. Siara to odporność bierna, odporność czynna rozwija się powoli z wiekiem, dopiero w 3-5 tygodniu życia. Do tego czasu cielę jest chronione tylko przez przeciwciała z siary.

Do najważniejszych składników siary należą przeciwciała (IgG, IgA i IgM), komórki obronne i immunomodulatory, które mają ogromne znaczenie dla układu odpornościowego. Składniki pokarmowe (białko, tłuszcz, laktoza) makro- i mikroelementy, witaminy, substancje czynne i substancje przeczyszczające wpływają na przemianę materii i pracę jelit.

Siara zdecydowanie różni się składem od mleka pełnego i zawiera więcej suchej masy. Zawartość immunoglobulin w siarze powoduje, że białka jest nawet 5 razy więcej niż w mleku pełnym. Siara to mleko z pierwszego udoju po porodzie. Tylko w mleku z pierwszego udoju koncentracja immunoglobulin jest odpowiednio duża. Mleko z drugiego udoju zawiera tylko 60% immunoglobulin znajdujących się w siarze. Dlatego mleko z drugiego udoju, dopóki nie będzie spełniać warunków mleka klasy ekstra, nazywane jest mlekiem przejściowym.

Wysoka skuteczność działania siary zależy od 2 czynników:

 • wczesnego pobrania siary przez cielę
 • koncentracji immunoglobulin

Dlatego należy trzymać się zasady: wcześnie i dużo. Przeciwciała pobrane z siarą przedostają się przez błonę śluzową jelita cienkiego do krwi, gdzie spełniają swoje zadanie ochrony cielęcia.

Profilaktyka i leczenie biegunek

Obok schorzeń układu oddechowego biegunki są jedną z najczęstszych i powodujących największe straty chorobą. Straty spowodowane biegunkami są olbrzymie. Koszty leczenia, nakład czasu i pracy to koszty bezpośrednie, koszty pośrednie to: upadki, charłaki, niskie przyrosty dzienne i opóźniony rozwój.

Czynniki chorobotwórcze

Jest wiele przyczyn biegunek młodych cieląt.

Czynniki nieożywione:

 • złe warunki utrzymania
 • nieodpowiedni klimat
 • stres
 • brak higieny
 • błędy żywieniowe

Czynniki ożywione:

 • bakterie (E. coli, Salmonella)
 • wirusy (rota i corona)
 • pasożyty (kryptospory i kokcydia)

W większości przypadków biegunki mają podłoże mieszane. Nie ma jednego leku na biegunki.

Skutki
 
Niezależnie od przyczyny biegunki cielę traci większe lub mniejsze ilości płynów i elektrolitów.
 
Leczenie i pojenie

Najważniejszymi środkami leczenia biegunki są:

 • uzupełnienie płynów i elektrolitów
 • pokrycie potrzeb energetycznych i mineralnych

Dopóki cielęta piją same, wypijanie normalnych ilości mleka wystarczy, aby pokryć potrzeby energetyczno-mineralne. Cielę z biegunką musi być tak samo pojone jak zdrowe cielę.

Najnowsze doniesienia naukowe potwierdzają, że odstawienie mleka (dieta) cielętom z biegunką jest szkodliwe. Przeprowadzono badania, w których część cieląt z biegunką dostawała mleko, a część nie. Cielęta pojone mlekiem miały tak samo długo biegunkę, co cielęta na diecie, ale miały większą masę ciała po wyleczeniu.