II faza odchowu

Program żywienia cieląt w II fazie odchowu

Stawiane cele:

  • zdrowe cielęta
  • wysokie przyrosty dzienne
  • szybkie pobranie paszy stałej
  • krótki okres odpajania
  • szybki, prawidłowy rozwój żwacza
  • niskie koszty odchowu

Znaczenie żywienia w II fazie odchowu

Od 6 tygodnia życia do końca okresu odpajania najważniejsze są rozwój żwacza oraz związane z nim wysokie pobranie paszy. Cielęta otrzymują poza mlekiem (2 razy po 3 litry na dzień) starter oraz w małych ilościach paszę objętościową, tzn. pełna garść  kiszonki z kukurydzy lub TMR na sztukę na dzień wymieszana ze starterem.

W okresie odpajania cielęta powinny pobierać jak najwięcej starteru i jak najmniej paszy objętościowej, ponieważ starter dla cieląt korzystnie wpływa na rozwój brodawek żwacza. Dopiero po okresie odpajania zwiększa się pobranie paszy objętościowej, a więc kiszonki, siana, słomy, które wpływają na zwiększenie objętości żwacza. Dzienne pobranie 1,5 kg starteru przez cielę wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Wówczas można zakończyć okres odpajania. Cielę musi mieć zawsze dostęp do wody, która stymuluje pobranie paszy treściwej. Dlatego w tym okresie stawiamy tak wysokie wymagania mleku i starterom dla cielą