I faza odchowu

Program żywienia cieląt w I fazie odchowu (do 5. tygodnia)

Stawiane cele:

 • ograniczenie strat cieląt
 • wysokie przyrosty dzienne
 • szybkie pobranie stałej paszy
 • krótki okres odpajania
 • szybki, prawidłowy rozwój żwacza
 • niskie koszty odchowu 

Znaczenie żywienia

Cielęta po 5 dniowym okresie pojenia siarą poza 6-8 litrami mleka dziennie powinny dodatkowo otrzymywać starter . W tym okresie najważniejsze jest zdrowie cieląt. Biegunki i inne choroby zagrażające życiu cielęcia, a więc upadki cieląt powinny zostać ograniczone do minimum. Bardzo ważne jest, aby cielęta w tym okresie pobierały jak najwięcej paszy, co zapewni prawidłowy rozwój brodawek żwacza i obniży koszty żywienia. Gdy cielę pobiera 1,5 kg starteru na dzień, można zrezygnować z mleka. Dlatego stawiamy tak wysokie wymagania mleku i starterom dla cieląt.

Profilaktyka i leczenie biegunek

Obok schorzeń układu oddechowego biegunki są jedną z najczęstszych i powodujących największe straty chorobą. Straty spowodowane biegunkami są olbrzymie. Koszty leczenia, nakład czasu i pracy to koszty bezpośrednie, koszty pośrednie to: upadki, charłaki, niskie przyrosty dzienne i opóźniony rozwój.

Czynniki chorobotwórcze

Jest wiele przyczyn biegunek młodych cieląt.

Czynniki nieożywione:

 • złe warunki utrzymania
 • nieodpowiedni klimat
 • stres
 • brak higieny
 • błędy żywieniowe

Czynniki ożywione:

 • bakterie (E. coli, Salmonella)
 • wirusy (rota i corona)
 • pasożyty (kryptospory i kokcydia)

W większości przypadków biegunki mają podłoże mieszane. Nie ma jednego leku na biegunki.

Skutki
 
Niezależnie od przyczyny biegunki cielę traci większe lub mniejsze ilości płynów i elektrolitów.
 
Leczenie i pojenie

Najważniejszymi środkami leczenia biegunki są:

 • uzupełnienie płynów i elektrolitów
 • pokrycie potrzeb energetycznych i mineralnych

Dopóki cielęta piją same, wypijanie normalnych ilości mleka wystarczy, aby pokryć potrzeby energetyczno-mineralne. Cielę z biegunką musi być tak samo pojone jak zdrowe cielę.

Najnowsze doniesienia naukowe potwierdzają, że odstawienie mleka (dieta) cielętom z biegunką jest szkodliwe. Przeprowadzono badania, w których część cieląt z biegunką dostawała mleko, a część nie. Cielęta pojone mlekiem miały tak samo długo biegunkę, co cielęta na diecie, ale miały większą masę ciała po wyleczeniu.