INSEKTYCYDY

INSEKTYCYDY

Insektycydy to środki chemiczne, których przeznaczeniem jest zwalczanie szkodników w uprawach rolnych. Nazwa pochodzi od dwóch łacińskich słów „owady" oraz „eliminacja". Regulacja i skuteczne wykluczenie szkodników z pól to gwarancja zapewnienia roślinom uprawnym optymalnych warunków rozwoju.

Na szeroką skalę środki owadobójcze zaczęto stosować dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Były to związki nieorganiczne o silnym działaniu w rodzaju arsenianu ołowiu, arsenianu wapnia, związków fluorowych. Nazywa się je insektycydami pierwszej generacji. Co do samej nazwy, insektycydy to substancje używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, a także w mieszkaniach. Zależnie od potrzeby i rodzaju środka, zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów.

Insektycydy kontaktowe to substancje dobrze rozpuszczalne w tłuszczach. Łatwo wnikają przez naskórek do organizmu owada, powodując zablokowanie koordynacji ruchów, drgawki i skurcze całego ciała, które ostatecznie prowadzą do śmierci szkodnika.

Insektycydy oddechowe to z kolei preparaty, które w postaci pary lub gazu wnikają przez przetchlinki do ciała owadów. Blokują tym samym aktywność enzymów oddechowych. Działają one na wszystkie stadia rozwojowe pasożytów z wyjątkiem jaj.

Insektycydy żołądkowe to kolejna grupa tych środków. Wykazują działanie toksyczne dopiero po przedostaniu się z zatrutego materiału roślinnego do przewodu pokarmowego owadów. Stosuje się je na rośliny doglebowo.

Dlaczego należy zwalczać szkodniki w uprawach?
Szkodniki mogą stanowić duży problem upraw rolnych. W przypadku zbóż te agrofagi mogą przyczynić się do obniżenia potencjału plonowania o nawet 20 dt/ha. Do najważniejszych gatunków szkodników zagrażających np. uprawom zbóż w Polsce należą głównie mszyce, pryszczarki oraz skrzypionki. W przypadku odnotowania na polu konkretnego szkodnika – należy niezwłocznie podjąć działania. Aby dobrze dobrać środek ochrony roślin należy się upewnić, że wybrany produkt jest przeznaczony właśnie do zwalczania konkretnego agrofaga, z którym mamy problem.