FUGNICYDY

FUGNICYDY

Fungicydy to środki grzybobójcze, mające szerokie zastosowanie w ochronie upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych przed chorobotwórczymi patogenami, jak również służące do dezynfekcji gleby oraz powierzchni magazynowanych. W tym dziale ochrony roślin najczęściej wykorzystywane są następujące związki chemiczne: siarka, wielosiarczki oraz nieorganiczne związki miedzi. Fungicydy mogą być stosowane zapobiegawczo (profilaktycznie) lub interwencyjnie. Nowoczesne preparaty odznaczają się dobrą selektywnością działania. Stosuje się je zazwyczaj w postaci wodnych zawiesin, emulsji i roztworów. Często bywają również stosowane wraz z insektycydami.

Fungicydy są również bardzo popularne jako środki do zaprawiania nasion przed siewem. Zabieg ten ma na celu zniszczenie patogenów znajdujących się na powierzchni lub wewnątrz nasion oraz ochronę nasion przed ich porażeniem w trakcie kiełkowania oraz podczas wczesnych etapów wzrostu roślin. Chemiczne zaprawianie nasion polega na pokryciu ich powierzchni zaprawą nasienną w postaci pylistej lub poprzez namoczenie nasion w roztworze tych środków.

Zależnie od sposobu i miejsca działania rozróżnia się:

  • fungicydy o działaniu powierzchniowym – tzw. kontaktowe, pozostające na powierzchni rośliny, uniemożliwiające kiełkowanie zarodników grzybów (np. związki miedzi, siarka oraz jej związki organiczne)

  • fungicydy o działaniu układowym – tzw. systemiczne, wnikające do tkanek roślinnych i uniemożliwiające proces infekcji lub rozwój choroby, np. związki z grupy benzimidazoli i triazoli.