ADIUWANTY

ADIUWANTY

Adiuwanty są substancjami pomocniczymi stosowanymi w rolnictwie od niedawna. Ich działanie wspomagające polega na modyfikowaniu właściwości sporządzonej z ich udziałem cieczy roboczej, w celu poprawy skuteczności działania środków ochrony roślin, takich jak herbicydy, fungicydy i insektycydy.  Użycie adiuwantów w Polsce systematycznie wzrasta, pomimo tego że oprócz zwolenników posiadają całą rzeszę przeciwników, którzy uważają je za niepotrzebne koszta. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego ich stosowanie jest takie ważne? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Dlaczego stosowanie adiuwantów jest takie ważne?
Popularność adiuwantów, inaczej nazywanych wspomagaczami sukcesywnie wzrasta, dzięki temu, że dają możliwość obniżenia kosztów związanych z zabiegiem ochronnym przy jednoczesnej poprawie pożądanego efektu. Dzięki redukcji ilości wykorzystywanych pestycydów nawet o 1/3 średnie zmniejszenie kosztów zabiegu wynosi 10–20%.  Adiuwanty dodane do roztworu cieczy użytkowej modyfikują jej właściwości. Zasadniczym celem tego zabiegu jest poprawa właściwości stosowanego środka ochrony roślin, zwiększenie spektrum jego działania, jak również zmniejszenie wpływu warunków atmosferycznych na jego skuteczność. Adiuwanty ze względu na sposób działania dzieli się na aktywujące, które wpływają dodatnio na wzrost ilości cieczy użytkowej w miejscu działania, np. na powierzchni liści oraz modyfikujące, które np. mają właściwości antypieniące, antykorozyjne czy kondycjonujące wodę. Do grupy adiuwantów aktywujących należą surfaktanty, oleje mineralne i roślinne oraz ich estry. 

Jak stosować adiuwanty?
Adiuwanty stosuje się poprzez dodanie ich do roztworu cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Aby stworzone mieszaniny zawierające różne związki odznaczały się skutecznością działania należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach ich tworzenia. Podejmując decyzję o równoczesnym użyciu kilku preparatów trzeba zapoznać się z możliwymi negatywnymi efektami, takimi jak prawdopodobieństwo trudności przy wykonywaniu zabiegu czy antagonizm składników. Z tego powodu ważne jest, aby pamiętać o nie mieszaniu herbicydów z grupy sulfonylomoczników z insektycydami fosforoorganicznymi, jak również herbicydów zawierających w swoim składzie sól dimetyloaminową 2,4-D z nawozami zawierającymi siarczan miedzi. Nie należy stosować zbyt wielu produktów na raz, ani robić skomplikowanych mieszanin. Przy braku pewności, czy warto dodać kolejny preparat do roztworu cieczy użytkowej, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie go w kolejnym zabiegu. Wybierając preparaty ochrony roślin zawsze należy uważnie czytać zalecenia producenta.

Jak wybierać adiuwanty?
Aby wybrać odpowiedni adiuwant należy sprawdzić substancje aktywną zawartą w preparacie ochronnym, który chcemy użyć do sporządzenia cieczy opryskowej.  Trzeba pamiętać, że źle dobrany wspomagacz może zadziałać antagonistycznie lub synergistycznie z substancją czynną, co może znacznie obniżyć jej skuteczność lub spotęgować jej działanie, do tego stopnia, że uszkodzi roślinę chronioną. Część dostępnych na rynku środków ochronnych o dobrej renomie do sporządzenia cieczy roboczej wymaga użycia określonych adiuwantów, co podkreślają w swoich zaleceniach producenci. Wykonanie nimi zabiegi ochronne bez użycia wspomagaczy  są mniej skuteczne i przez to bezcelowe.