Mikronawozy

Optymalizacja odżywiania roślin uprawnych to zagadnienie, które inspiruje do poszukiwania coraz nowszych, bardziej zaawansowanych technologii nawożenia. Niewątpliwie nawozy mikro które oferowane są przez firmę Timac Agro są doskonałym przykładem takiego kierunku myślenia. Ich aplikacja w bezpośrednim sąsiedztwie nasion roślin uprawnych ewidentnie sprzyja rozwojowi w początkowych fazach wzrostu, co w konsekwencji wpływa na szybsze i bardziej wyrównane wschody. W zasadzie nawozy tego typu oddziaływają na roślinę tylko w początkowym okresie wegetacji. Jednak jest ono na tyle efektywne, że finalnie uzyskujemy zwyżkę plonu, co potwierdzają liczne doświadczenia.

• Mikrogranulat do ultrazlokalizowanego nawożenia startowego kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Dostarcza szybko rozpuszczalnego i łatwo dostępnego azotu, fosforu, siarki, magnezu, wapnia oraz cynku. Skład nawozu: MEZOCALC 25%, PHYSIO+, N 8%, P 28%, SO3 23%, Zn2%

• Mikroganulowany nawóz startowy do stosowania w rzepaku ozimym. Zawiera niezbędne do prawidłowego rozwoju początkowego składniki pokarmowe połączone z kompleksem o działaniu biostymulującym PHYSIO+. PINKSTART miesza się z nasionami rzepaku bezpośrednio przed siewem i tak przygotowaną mieszankę wsypuje do zbiornika nasiennego siewnika. Skład nawozu: MEZOCALC 48%, PHYSIO+, P2O5 28%, K2O 5%, SO3 4,5%