ŻYTO OZIME

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odmianową żyta ozimego, zarówno odmian populacyjnych jak i mieszańcowych.

Odmiany populacyjne
 ANTONIŃSKIE

Stabilny plon. Poznańska Hodowla Roślin

 

 
 DAŃKOWSKIE AMBER

Sztywna słoma, dobra jakość ziarna. Hodowla Roślin Danko

 

 
 DAŃKOWSKIE DIAMENT

Odmiana o wysokiej plenności i bardzo dobrej jakości ziarna. Hodowla Roślin Danko

 

 
 DAŃKOWSKIE OPAL

Odmiana gwarantująca wysoki plon i doskonałą krzewsitość. Hodowla Roślin Danko

 

 
 DAŃKOWSKIE RUBIN Bardzo dobrze się krzewi. Hodowla Roślin Danko  

 

Odmiany mieszańcowe
 TUR F1

Plenna i odporna na choroby. Hodowla Roślin Danko

 

 
 BRASETTO F1

Potencjał plonowania. KWS Lochow Polska

 

 
 KWS BONO F1

Odporność na suszę. KWS Lochow Polska

 

 
 PALAZZO F1

Odmiana o dużej odporności na wyleganie. KWS Łochów Polska

 

 
 VISELLO F1 Odporność na sporysz. KWS Lochow Polska