PSZENŻYTO OZIME

Pszenżyto to zboże o dobrej zimotrwałości. Jesienią pszenżyto ozimne nie wykazuje dużego zapotrzebowania na wodę. Jest to gatunek zboża, który cechuje krzewistość i wysokie plony. W ofercie firmy  znajdą Państwo zarówno odmiany wczesne jak i późne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą odmianową.  

Odmiany krótkosłome
 BORWO

Odmiana plenna, zdrowa i sprawdzona przez wielu rolników. Hodowla Roślin Strzelce

 

 
 PRELUDIO

Najwyższa zimotrwałość i wysoka zdrowotność. Hodowla Roślin Danko

 

 
 ROTONDO

Odmiana o znakomitej krzewistości i wysokich plonach. Hodowla Roślin Danko

 

 
 TWINGO Odmiana wczesna. Bardzo dobrze krzewiąca się. Hodowla Roślin Danko  

 

Odmiany tradycyjne
 BERENIKO

Jest to odmiana o nadzywczajnej plenności i zdrowotności. Hodowla Roślin Danko

 

 
 BOROWIK

Wysokie, sztywne źdżbło i grube ziarno. Hodowla Roślin Strzelce

 

 
 FREDRO

Wczesna odmiana o dużej odporności na porastanie. Hodowla Roślin Danko

 

 
 KWS TRISOL

Bardzo drobne ziarno. KWS Lochow Polska

 

 
 MAESTOZO

Odmiana bardzo wczesna będąca liderem słabych gleb. Hodowla Roślin Danko

 

 
 PALERMO

Pszenżyto o wysokiej zdolności do krzewienia. Hodowla Roślin Danko

 

 
 TOMKO Wysoko plonuje, ma sztywne źdźbło i wysoką mrozoodporność. Hodowla Roślin Strzelce