PSZENŻYTO JARE

 DUBLET

Średni plon ziarna 62.7
Nadzwyczajna plenność, duże, dobrze wyrównane ziarno
Wymagania glebowe średnie

 MILEWO

Średni plon ziarna 64
Odmiana przewódkowa, bardzo plenna i wczesna
Wymagania glebowe średnie

 NAGANO

Średni plon ziarna 62.7
Najkrótsze pszenżyto jare, wysoka odporność na wyleganie
Wymagania glebowe gleby dobre i lekkie