SPORT

SPORT

Mieszanka sportowa przeznaczona do intensywnego użytkowania, na boiska sportowe oraz
place zabaw. Odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Wymaga częstego koszenia.
Toleruje niskie koszenie.

Skład
- 10%  wiechlina łąkowa

- 35%  życica wielokwiatowa gazonowa

- 30%  życica trwała 

- 25%  kostrzewa trzcinowa

Zobacz pozostałe produkty Trawnik Polski: