SKARPA II – GRANUM

SKARPA II – GRANUM
Mieszanka do obsiewu skarp, hałd, wysypisk o dużym kącie nachylenia, znajdujących się na słabej, suchej glebie.

Skład
Życica trwała Bokser 30%
Kostrzewa czerwona kępowa Dorosa/Livista 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta 5%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante/Maxima/Corail 15%
Kostrzewa czerwona trzcinowa Rendition/Brockton 30%
Kostrzewa czerwona trzcinowa Titan/Romina 10%