BG 13 POPLON – BARENBRUG

BG 13 POPLON – BARENBRUG

Uniwersalna mieszanka poplonowa
Możliwość siewu jako poplon jary lub ozimy

• Wysoka smakowitość i duża zawartość cukrów i białka
• Bardzo dobra strawność
• Wysoki plon zielonej i suchej masy
• Szybki wzrost początkowy
• Nadaje się na cele paszowe lub na zielony nawóz
• Doskonały przedplon dla roslin następczych

Skład:
Życica wielokwiatowa (4N) 45 %
Wyka siewna 40 %
Koniczyna inkarnatka 15 %

Specyfikacje:
Okres wysiewu: marzec - wrzesień
Norma wysiewu: Na paszę 50 kg/ha, Na zielony nawóz 35 kg/ha