KS-14 podsiewowa

KS-14 podsiewowa \ Granum

Mieszanka traw do odnowy użytków zielonych. Do podsiewu, dedykowana jest na gleby średnie i żyzne.
Mieszanka może być również wykorzystana do siewu po orce na gruntach ornych w celu założenia 3-4 letniego użytku przemiennego o wysokim plonowaniu.

Skład mieszanki
Życia trwała 4N śr.późna 20%
Życia trwała 4N śr.wczesna 20%
Życia trwała 2N 20%
Życica mieszańcowa 4N 30%
Życica wielokwiatowa 4N 10%