KONICZYNA PERSKA

KONICZYNA PERSKA

Norma wysiewu : 15-20 kg/haKoniczyna perska jest rośliną średnio wysoką 50-70 cm, system korzeniowy dość płytki i rozgałęziony, posiada rośliny stojące, rozgałęzione o dużej skłonności do wylegania. Łodygi miękkie oraz wewnątrz puste. Jest cenną rośliną pastewną, dającą 2-4 pokosy zielonej masy chętnie zjadanej przez zwierzęta. Szybko odrasta, przy czym łodygi drewnieją bardzo powoli. Nadaje się na gleby żyzne i wilgotne. W naszych warunkach jest rośliną jednoroczną.
Norma wysiewu : 15-20 kg/ha