BOBIK

bobik

BOBIK

Bobik jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin bobowatych grubonasiennych, uprawianą na nasiona w plonie głównym. Uprawa przebiega na glebach żyznych. Posiada wysokie wymagania wodne i plonuje najlepiej na glebach o wysokiej kulturze agrarnej. Bobik, spośród roślin strączkowych wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym. Jego przeciętne plony nasion w warunkach produkcyjnych wynoszą 3 tony z hektara, a w warunkach wyjątkowo korzystnych, 4-5 t/ha. Nasiona bobiku zawierają 28-30% białka ogólnego o wysokiej wartości biologicznej. Pod względem składu aminokwasowego, białko bobiku bilansuje się z białkami występującymi w śrutach zbożowych, dlatego śruta bobikowa jest dobrym komponentem wysokobiałkowym do produkcji pasz treściwych. Gatunek ten stanowi wartościowy przedplon dla roślin zbożowych, a zwłaszcza dla pszenicy ozimej. Jest rośliną fitomelioracyjną i fitosanitarną. Po zbiorze bobiku na 1 ha pozostaje 4-5 ton resztek pożniwnych, zawierających około 70 kg azotu, 20 kg fosforu i 40 kg potasu. Bobik posiada najwyższe wymagania glebowe spośród roślin strączkowych. Wymaga gleb żyznych i zasobnych w wodę.
Zalecana obsada: 45-50 roślin/m2 (odmiany niesamokończące), 55-60 roślin/m2 (odmiany samokończące).
Norma wysiewu: 220-260 kg/ha (odmiany niesamokończące), 240-300 kg/ha (odmiany samokończące).