RZEPIK

RZEPIK

Rzepik ozimy należy do rodziny krzyżowych. Jest rośliną podobną do rzepaku, ale jest od niego bardziej odporny na zimmno. Lepiej wytrzymuje ostre i bezśnieżne zimy, znosi, zdecydowanie lepiej niż rzepak, długo zalegające, grube okrywy śnieżne. Główne kierunki użytkowania rzepiku, to zbiór na zieloną masę oraz jako roślina poplonowa.. Na zieloną masę, można go uprawiać w poplonie ozimym, wiosennym plonie głównym i w poplonie ścierniskowym. Zasiana w poplonie ozimym daje zielonkę już w połowie kwietnia (25-400 q/ha). Drugi pokos można otrzymać po ok. 3 tygodniach (ok. 200 q). Pokos trzeci jest o ok. 50% niższy od drugiego. W siewie wiosennym i letnim pędy kwiatowe wytwarzają się w małej ilości – dominuje masa liściowa, która po ścięciu, przy dostatecznej ilości opadów, szybko odrasta. Jako poplon, można go siać w dowolnym terminie, zależnie od zejścia z pola przedplonu. Wymagania glebowe i pokarmowe są zbliżone do rzepaku ozimego, jest natomiast mniej zawodna na glebach lżejszych.
Norma wysiewu: 8-10 kg/ha (plon główny), 15-20 kg/ha (na poplon).