MARCHEW PASTEWNA

MARCHEW PASTEWNA 

Marchew pastewna należy do rodziny baldaszkowatych. Jest uprawiana jako forma pastewna, dwuletnia. W pierwszym roku wytwarza rozetę liści i korzenie spichrzowe, natomiast w drugim pędy generatywne. Marchew jest paszą o dużej wartości dietetycznej. To odmiana nasion roślin oleistych i poplonowych cenioną szczególnie w żywieniu młodych zwierząt gospodarskich. Korzenie marchwi zawierają dużo cukrów, co wpływa dodatnio na wykorzystanie związków azotowych niebiałkowych. Plon korzeni z jednego ha wynosi około 600 q, w tym około 400-500 kg białka strawnego oraz 7 kg karotenu, a także dużo witaminy C. W naszych warunkach glebowych jest tym bardziej cenna, iż posiada stosunkowo małe wymagania glebowe i może dać zadowalające plony na glebach lekkich. Niezależnie od wysokiej wartości pokarmowej korzeni, liście marchwi, czyli tzw. nać są bogate w składniki pokarmowe.
Norma wysiewu: 3-4 kg/ha