RATAJ FAO 220-230

rataj

Zalety odmiana zalecana na terenie całego kraju - dobry wigor w początkowym okresie wegetacji - dobry stay green - dobra odporność na głownię guzowatą.

Charakterystyka Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

Zalecana obsada Ziarno i CCM 80 000 roślin/ha Kiszonka 100 000 - 105 000 roślin/ha.

Rejon uprawy Kiszonka Na terenie całego kraju Ziarno i CCM Na terenie całego.

Wymagania glebowe Średnie.