NAREW FAO 240

narew
Zalety • wysoki potencjał plonowania realizuje się zarówno w warunkach korzystnych (rok 2007), jak i niekorzystnych (rok 2006) • bardzo dobry wczesny wigor, wysoka tolerancja na głownię guzowatą, dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe • niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową - w 2007 roku o 5%

Charakterystyka Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

Zalecana obsada Ziarno i CCM 80 000 roślin/ha Kiszonka 100 000 - 105 000 roślin/ha

Rejon uprawy Kiszonka I, II i południowa część III ejonu uprawy kukurydzy w Polsce Ziarno i CCM I i II rejon uprawy kukurydzy

Wymagania glebowe Średnie. Dobre