KOSMO FAO 230

Zalecana do uprawy w rejonie: 1, 2, 3

Zalecany kierunek uprawy: na ziarno, na kiszonkę

Rok wpisania do Rejestru Odmian: 2003

Kosmo 230 jest mieszańcem trójliniowym należącym do grupy średniowczesnej. W klasyfikacji FAO jego wczesność została określona liczbą 240. Wpisany do rejestru w 2003 roku. Przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całego kraju.

Kosmo 230 wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe i korzeniowe, jak również dużą odpornością na głownię (na łodygach i kolbach).

Kosmo 230 w doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon ogólny suchej masy wyższy od wzorca. Ponadto charakteryzuje się ponad 50% udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym sychej masy.

Ziarno typu: flint-dent
Typ gleby: żytnio-pszenno-buraczany

Ilość wysiewu: (rozstaw rzędów 75 cm)
95 tys. nasion w uprawie na kiszonkę.
80-85 tys. nasion w uprawie na ziarno.