BEJM FAO 230-240

bejm

Zalety
• bardzo dobra strawność kiszonki potwierdzona w badaniach w północnych landach Niemiec
• niższe od wzorca (w 2007 roku aż o 5%) porażenie fuzariozą łodygową

Charakterystyka
Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), długo utrzymujące zieloność liści.

Plonowanie
Nr 1 w badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian wczesnych; w latach 2006-2007 - 108,4% wzorca, w roku 2006 - 115,6% wzorca.
Nr 1 w doświadczeniach porejestrowych na ziarno w grupie odmian wczesnych, w roku 2008 - 108,9% wzorca.

Profil agronomiczny
Stay green
Zalecana obsada
Ziarno i CCM 80 000 roślin/ha
Kiszonka 100 000 - 105 000 roślin/ha

Rejon uprawy
Kiszonka na terenie całego kraju
Ziarno i CCM I i II rejon uprawy kukurydzy
Odporność na choroby
Fusarium

Wymagania glebowe
Średnie. Dobre