higiena środowiskowa

SANI BED Preparat w formie sypkiej o silnych właściwościach absorbcyjnych wilgoci (1:6) oraz amoniaku. Stosowany zgodnie z zaleceniem (2x w tygodniu) dzięki zawartości kwasu salicylowego zapewnia skuteczną dezynfekcje ściółki.
PODOCUR SV Koncentrat skuteczny w profilaktyce chorób racic, stosowany poprzez kąpiel lub spraying, dzieki zawartości siarczanów glinu, cynku, miedzi wzmacnia i utwardza puszkę racicy. Stosować w roztworze od 5 do 15% w zależności od zaleceń.
HYPRELVA SF Produkt o silnych właściwościach dezynfekcyjnych już w niewielkiej dawce (0,75%). Przeznaczony do obiektów inentarskich. Uwaga!!! Nie stosować w obecności zwierząt
HYPRED CLEANER mycie po powierzchni poprzedzjące dezynfekcje, mix substancji o pełnym spektrum działania - neutralizujące wodę, oddzielające brud, uniemożliwiające tworzenie się osadów.
 

Osuszacze   

Actineos to produkt dobrze znany w polskich gospodarstwach. Jest to produkt przeznaczone do poprawy higieny w budynkach inwentarskich, o działaniu osuszającym. Dzięki obecności bezwodnych soli mineralnych, Actisan trwale i nieodwracalnie, wiąże wodę na drodze chemicznej, zapobiegając, w odróżnieniu od konkurencyjnych produktów, powstawaniu tzw. „błota” czy „papki”. Przekłada się to poprawę środowiska bytowania i komfort zwierząt.

Dodatkowo preparat Timac Agro Polska działa jak „gąbka azotowa”, poprawiając jakość nawozową pomiotu kurzego właśnie poprzez wiązanie amoniaku z powietrza i zatrzymywania go w ściółce! Preparat przeznaczony jest dla każdej grupy zwierząt gospodarskich: bydła, drobiu trzody chlewnej czy koni.

 

Actisan to nowość  Timac Agro Polska na rok 2013. Jest to produkt przeznaczone do poprawy higieny w budynkach inwentarskich, o szerokim działaniu. Dzięki obecności bezwodnych soli mineralnych, Actisan trwale i nieodwracalnie, wiąże wodę na drodze chemicznej, zapobiegając, w odróżnieniu od konkurencyjnych produktów, powstawaniu tzw. „błota” czy „papki”.

Actisan cechuje także działanie dezynfekcyjne – dzięki zawartości łagodnego dla zwierząt, a biobójczego dla bakterii, kwasu salicylowego. Kwas ten powszechnie stosowany w kosmetyce, działa dużo korzystniej dla zwierząt niż preparaty zawierające w swoim składzie drażniący chlor. Dzięki dodatkom zapachowym, Actisan odświeża pomieszczenia gospodarskie poprzez wiązanie amoniaku z powietrza! Przekłada się to na podniesienie higieny zwierząt.

Dodatkowo preparat Timac Agro Polska działa jak „gąbka azotowa”, poprawiając jakość nawozową pomiotu kurzego właśnie poprzez wiązanie amoniaku z powietrza i zatrzymywania go w ściółce! Preparat przeznaczony jest dla każdej grupy zwierząt gospodarskich: bydła, drobiu trzody chlewnej czy koni.