Skutki nadmiaru zbóż w strukturze zasiewów

Skutki nadmiaru zbóż w strukturze zasiewów

Obserwowana w praktyce zbyt częsta uprawa zbóż po sobie oraz ponad 70% udział ich w strukturze zasiewów powoduje wiele ujemnych skutków gospodarczych. Taki układ sprzyja rozwojowi chorób podsuszkowych przenoszonych przez resztki pożniwne. Wpływa na kompensację chwastów. W większym stopniu dotyczy to przedplonu po zbożach ozimych ze względu na występujący w praktyce coraz krótszy czas pomiędzy zbiorem a siewem rośliny następczej. Uniemożliwione zostaje wtedy przeprowadzenie pełnego zespołu uprawek pożniwnych. W zmianowaniu z dominacją zbóż należy się liczyć ze zwiększonym nasileniem występowania w oziminach takich gatunków chwastów, jak miotła zbożowa, fiołek polny, przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, chwasty rumianowate. Dodatkowym problemem stają się samosiewy zbóż. Kilkuletnia uprawa zbóż po sobie może prowadzić do degradacji gleby wynikającej z obniżenia zawartości substancji organicznej.

Eugeniusz Stanisław Stefaniak / Źródło www.odr.pl