Hodowla nasion rzepaku ozimego DEKALB w Polsce.

Hodowla nasion rzepaku ozimego DEKALB w Polsce

MONSANTO zajmuje się hodowlą rzepaku od prawie 30 lat. Po uzyskaniu licznych doskonałych odmian liniowych, zarejestrowanych i uprawianych w wielu krajach Europy w latach 90 (Eurol, Idol, Bristol), w połowie lat 90 zajęliśmy się hodowlą mieszańców w systemie OGURA. System ten oparty na liniach męsko-sterylnych i przywracającym płodność restorerze, jest ogólnie dostępny i aktualnie najczęściej stosowany przez większość liczących się hodowców w Europie.
Także w Polsce, po niezaprzeczalnym sukcesie jaki odniosły i w dalszym ciągu odnoszą nasze odmiany liniowe (Californium, Casoar, Catana i inne ) rozpoczęliśmy proces hodowli i rejestracji mieszańców zrestorowanych. Ukoronowaniem tych starań była pierwsza w naszym kraju rejestracja mieszańca tego typu - Extrem. W następnym okresie wyhodowaliśmy szereg nowych udoskonalonych mieszańców zrestorowanych, rejestrując w 2011 roku odmianę DK Exquisite o bardzo wysokim i stabilnym plonie oraz bardzo dobrej zimotrwałości, a w 2012 roku DK Exstorm, odmianę o najwyższym plonie, 119% wzorca nr 1 w badaniach rejestracyjnych COBORU. Było to możliwe dzięki otwarciu w 1999 roku stacji hodowlanej na Dolnym Śląsku. Stacja to zajmuje się hodowlą linii matecznych i samych mieszańców najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych.

Nadzorujemy także sieć doświadczalną na terenie Polski i innych krajów Centralnej Europy.
Obecnie nasza praca koncentruje się na hodowli mieszańców w systemie Ogura, gdyż charakteryzują się one:
• wyższym potencjałem plonowania od odmian liniowych, szczególnie na dobrych stanowiskach z wysoką agrotechniką,
• większą tolerancją na warunki stresowe,
• tolerancją na większość chorób grzybowych, wszystkie nasze mieszańce mają podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma),
• odpornością na osypywanie - jest to cecha występująca tylko w systemie mieszańcowym Ogura, spowodowana domieszką genów rzodkwi, przez co łuszczyny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne (grad) a także pękanie pod wpływem operacji słonecznej oraz działania wody.