Jarkowski Agrohandel wspiera inicjatywę „Bezpiecznie na wsi”

Nasza firma chętnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. Szczególnie bliskie są nam inicjatywy związane z branżą rolniczą. Z tego względu z przyjemnością przyjęliśmy rolę sponsora w I etapie X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, którego etap powiatowy został zorganizowany przez KRUS. W I etapie konkursu wzięło udział aż 150 uczniów z 20 szkół podstawowych. Patronat medialny nad konkursem objęła redakcja czasopisma i portalu internetowego „Głos Węgrowa i Okolic”.
 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych wzorców zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
 
Rozstrzygnięcie powiatowego etapu konkursu odbyło się 25 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Dzieła zwycięzców z obu grup wiekowych zostały zakwalifikowane do wojewódzkiego etapu konkursu. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
 
Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i talentu uczestników, a przede wszystkim - zrozumienia przez dzieci różnego rodzaju ryzyka związanego z pracą i przebywaniem w gospodarstwie. Z taką świadomością zagrożeń - wszyscy mali mieszkańcy wsi na pewno są bezpieczni.
 
Poniżej prezentujemy galerię nagrodzonych i wyróżnionych prac.Gr I - I miejsce - Kamila Grzybowska II kl SP Stoczek Gr I - II miejsce - Dominik Żelazowski I kl SP Pniewnik Gr I - III miejsce - Radosław Matusik I kl SP Miedzna Gr I - w1 Igor Wielądek I kl SP Korytnica Gr I - w2 Wojciech Babski II kl. SP Stoczek Gr I - w3 Wiktoria Suplicka II kl. SP Ostrówek Gr II - I miejsce - Justyna Wielądek VI kl SP Korytnica Gr II - II Miejsce Kacper Skrzeszewski V kl. SP Miedzna Gr II - III Miejsce Sylwia Bronisz VI kl. SP Ruchna Gr II - w1 Natalia Burczyńska VI kl. SP Nr. 2 Węgrów Gr II - w2 Karolina Korczak IV kl. SP Zając Gr II - w3 Martyna Przyborowska VIII kl. SP Ostrówek