BARENBRUG GREEN SPIRIT – LEGENDARNE HOLENDERSKIE MIESZANKI TRAW PASTEWNYCH

 

Żywienie krów - podstawa wydajności mlecznej

bydło mleczne

Dobrze odżywione krowy - to zdrowe i wydajne krowy. Liczne badania jednoznacznie potwierdzają, że żywienie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na mleczność krów. Trawa jest łatwo dostępnym i najtańszym pokarmem dla bydła mlecznego, do pobierania którego jest ono fizjologicznie przystosowane. Jednak, gdy bazująca na trawie pasza nie zwiera wystarczającej ilości składników odżywczych - hodowcy muszą suplementować dietę stada np. preparatami sojowymi. To kosztowne rozwiązanie. Co więcej stosowanie pasz objętościowych niskiej jakości może stać się przyczyną problemów zdrowotnych - np. chorób racic i kłopotów z płodnością. Z kolei te czynniki bezpośrednio prowadzą do spadku wydajności mlecznej i generują kolejne koszty związane z leczeniem zwierząt. Nowoczesne mieszanki traw pastewnych opracowane są tak, aby dostarczać krowom we właściwych proporcjach niezbędnych składników pokarmowych i energii. W efekcie bydło żywione paszą opartą na wysokiej jakości, dobrze opracowanych mieszankach traw daje więcej i wyższej jakości mleka o odpowiedniej zawartości białka i tłuszczu.
 

Dlaczego mieszanki traw pastewnych Green Spirit sprawdzają się lepiej niż inne

Hodowcy bydła mlecznego potrzebują dużej ilości paszy objętościowej o maksymalnej wydajności z ha, bazującej na mieszankach traw niezawodnych w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Mieszanki traw pastewnych Barenbrug Green Spirit doskonale odpowiadają na to zapotrzebowanie. Ich jakość wynika przede wszystkim z takich czynników jak:
  • zastosowanie w mieszankach Green Spirit odmian wyhodowanych przez Barenbrug. Własny dział badawczy firmy opracowuje odmiany tak, aby zawierały one większą ilość składników odżywczych, były bardziej strawne w porównaniu z innymi, a także jak najlepiej przystosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Wszystkie wprowadzane na rynek Polski odmiany są gruntownie przebadane w Polsce dzięki współpracy firmy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie oraz COBORU w Słupi Wielkiej. Praktyczne badania nowych mieszanek przeprowadzane są w gospodarstwach rolnych w różnych częściach Polski. Dopiero po tak szczegółowych badaniach nowe produkty trafiają do sprzedaży.
  • pewne pochodzenie nasion. Wszystkie nasiona pochodzą wyłącznie ze sprawdzonych plantacji, współpracujących z firmą od wielu lat. Nasiona reprodukowane są na całym świecie i pozyskiwane z upraw położonych w rejonach, w których wydają największy możliwy plon. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie materiału siewnego po niższych kosztach, a tym samym atrakcyjniejszą cenę mieszanki.trawa pastewna
  • czystość nasion - mieszanki Green Spirit nie są zanieczyszczone chwastami. O czystość nasion dbają plantatorzy, a dodatkowo nasiona chwastów są starannie odsiewane w procesie produkcji.
  • bardzo wysoka siła kiełkowania - wszystkie nasiona wchodzące w skład mieszanek Green Spirit posiadają kwalifikację potwierdzającą ich zdolność kiełkowania. Aby zagwarantować pewność kiełkowania wyższą niż w produktach innych firm, holenderski producent stosuje wyższe normy zakładowe niż te obowiązujące w badaniach polskiej inspekcji nasiennej.
  • maksymalnie skrócony łańcuch logistyczny - dla zapewnienia maksymalnej siły kiełkowania. Zbiór nasion w optymalnym terminie, czyszczenie, suszenie, otoczkowanie, kwalifikacja, pakowanie i dystrybucja są zorganizowane tak, aby cały proces produkcji: od zbioru po dostarczenie nasion do odbiorcy był jak najkrótszy.
  • stałość składów - w każdej partii danej mieszanki traw Green Spirit te same gatunki obecne są w tych samych proporcjach. Składy mieszanek opracowywane są na podstawie wieloletnich obserwacji, doświadczenia product managerów. Odmiany dobrane są w taki sposób, aby wszystkie były gotowe do zbioru w tym samym momencie, oferując maksimum swoich właściwości tj. smakowitość, strawność i zawartość składników odżywczych. Zawarte w mieszankach odmiany uzupełniają się, np.zastosowanie dwóch różnych odmian życicy trwałej: dającej wysoki plon i odpornej na zadeptywanie pozwala na zbilansowanie mieszanki pod kątem optymalnego użytkowania pastwisko-kośnego.
 

Trawa NutriFibre z kostrzewą trzcinową miękkolistną

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna - odmiany wyhodowane przez dział badawczy Barenbrug, łączą w sobie trzy zalety najistotniejsze z punktu widzenia żywienia bydła: dostarczają strawnego włókna, wysokiej jakości białka i charakteryzują się optymalną wartością energetyczną. Cechy te mają bezpośredni wpływ na zdrowie oraz mleczność krów.
 
trawy pastewneNutriFibre to mieszanki traw Barenbrug zawierające w składzie 60% i więcej kostrzewy trzcinowej miękkolistnej. Sprawdzają się na każdym rodzaju gleby, zapewniają wysokie plony (10-15% większa wydajność w porównaniu z innymi mieszankami) i wysoką wartość odżywczą paszy. Kiszonka z trawy NutriFibre jest łatwa w przygotowaniu, nie grzeje się w silosie, krowy chętnie ją zjadają, ponieważ zawiera one więcej liści w porównaniu z paszami opartymi na innych gatunkach.
 
Te wyjątkowe odmiany sprawdzą się na wszystkich europejskich terenach, w tym zarówno na glebach lekkich i piaszczystych jak i na ziemiach podmokłych. Głęboki system korzeniowy (nawet do 150 cm) umożliwia bardzo dobre pobieranie składników mineralnych z głębokich warstw gleby, co skutkuje licznymi korzyściami:
  • świetnym wzrostem - rośliny tych odmian są do 30% wyższe w porównaniu z życicą trwałą
  • wysoką zawartością białka w roślinach
  • oszczędnościami na nawożeniu azotem i fosforem, co przekłada się na redukcję kosztów produkcji rolnej, a także na korzyści dla środowiska.
Długie korzenie umożliwiające lepsze pobieranie wody, co ma szczególne znaczenie w okresach długich susz, a także na glebach lekkich i piaszczystych. Rośliny lepiej gospodarują wodą i dłużej pozostają zielone.
 

Barenbrug - holenderski ekspert w dziedzinie traw

Barenbrug to wiodący producent nasion traw, obecny ze swoją ofertą w 80 krajach na całym świecie. Firma oferuje specjalistyczne mieszanki traw dla rolników, właścicieli przydomowych ogródków, zarządców miejskich terenów zielonych, hodowców koni oraz sportowców - szczególnie piłkarzy i golfistów.
Firma Barenbrug ma holenderskie korzenie. Holandia to mały, ale silnie rolniczy kraj. Po Stanach Zjednoczonych Holandia jest drugim eksporterem żywości na świecie. Biorąc pod uwagę, że jego powierzchnia jest niewiele większa od powierzchni województwa mazowieckiego - wielkość produkcji rolnej tego kraju jest zadziwiająca. Holendrzy słyną z gospodarności, potrafią maksymalnie wykorzystać każdy centymetr ziemi. Na osiąganie wysokich plonów pozwala im stosowanie innowacyjnych rozwiązań, ponieważ holenderskie rolnictwo bazuje na nowoczesnej nauce i technologii.
Aby opracowywać własne patenty - firma Barenbrug dysponuje działem badawczo-rozwojowym zlokalizowanym w 22 placówkach w krajach położonych w różnych strefach klimatycznych. W odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie na produkty nabiałowe, eksperci firmy opracowują rozwiązania umożliwiające pozyskanie jak największej ilości wysoko strawnej paszy, dostarczającej odpowiedniej porcji energii i składników odżywczych. Jedną z takich innowacji jest system NutriFibre zastosowany m. in. w mieszance Strong z linii Green Spirit.
 

POZNAJ MIESZANKI BARENBRUG GREEN SPIRIT

green-spirit